Årsmøtet 2009

REFERAT FRA ÅRSMØTE I RAPHAMN VELLET PÅSKEN ONSDAG 08.04.2009


1. Åpning

Lars Ivar Ulmo ønsket velkommen. 40 medlemmer var tilstede.

Hotellets nye direktør Sofie Våle Solie presenterte seg og hun så frem til et godt samarbeid med Raphamn vel og hyttefolket. Sofie oppfordret de av hyttefolket som trengte mer plass til besøkende om å leie rom på hotellet.

2. Valg av referent :

Jon Herud ble valgt til referent, Arne Gjulem og Ella Urke ble valgt til å undertegne protokoll

3. Årsmelding

Årsmelding ble lest opp.

4. Orientering / o-kart

Den 5. august arrangeres det o-løp på Raphamn med start på hytta til Jo Vegard Lunde

5. Regnskap

Gjennomgang av regnskap ved kasserer Hans P. Moe som er gjengitt i sin helhet i Raphamn-posten. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

6. Kontingent

Kontingent beholdes uendret, dvs 300 kroner.

7. Arbeidsfordeling styret

Arbeidsfordeling styret presentert og godkjent.

8. Veistyret.

Støtte til veistyret om å arbeide for å gjøre privat vei til kommunal vei. Begrunnes med at utgifter til veien dekkes av hotellet og hyttefolket mens bygdefolket og dagturister kjører gratis.

9. Løypelaget

Gunnar Granlyredegjorde for arbeidet med løypelaget. Årlige utgifter nær 300.000 og inntekter270.000 kroneri året hvor vellets bidrag nå er 17 000 kroner i året.

Det oppfordres til frivillig innbetalinger til løypelaget som da merkes med Raphamn vel. Løypelagets konto 2105.07.16640 Det legges en link til løypelagetpå Raphamn vel sin hjemmeside ( www.hjemmeside.no/raphamnvel ). Løypelaget forteller her hvilke løyper som er kjørt opp.

Det jobbes videre med forslag og ønske om å kjøre opp enkortere trimrunde på Raphamn.

10. Eiendomsskatt

Konklusjon på debatten var at styret skal bruke sine krefter på å forsøke og fåkommunen til å overta privat vei samt å bidrag mer til løypekjøring. Dette som en gjenytelse for innføring av eiendomsskatt.

11. Nye medlemmer i vellet

Vellet ønsker seg så mange medlemmer som mulig. 85% av hytteeierne på Raphamn er medlem av vellet. Der det er flere brukere av hytta oppfordres også disse til å være medlemmer av vellet. Alle som har lyst er velkomne i vellet.

12. Hjemmeside

Vi takker formannen for etablering av flott hjemmeside. Lars legger nå til rette for å kunne sende post til hjemmesiden.

13. Dato for neste årsmøte

Nest årsmøte holdes på hotellet på onsdag i påskeuken.

14. Valg

Formann: L.I. Ulmo ikke på valg

Kasserer: H.P. Moe tar gjenvalg

Sekretær: Anne Leine Andreassen, ny, velges for to år ( mail adresse anneleia@start.no)

Styremedlem: Gunnar Rusten, ikke på valg

Varamedlem: J.V. Lunde, ikke på valg

Revisor Margot Bergum og Oddlaug Sørgjerde tar gjenvalg for ett år

Valkom: Marit Hosarøygard er valgt for to år og Svein Grimsvang tar ett år til

Gunnar Rusten sitter i styret for Raphamnsvegen.

15. Eventuelt

Jon Herud ble takket for 7 års innsats i styret, 3 års innsats som sekretær og 4 år som formann og ble overbrakt to flasker vin. Jon går nå ut av styret men lover å holde på påskerennet på Øvre Lorttjern.

Raphamnposten 2007

 

RAPHAMNPOSTEN 2007

 

Kom på årsmøtet på hotellet

onsdag 4. april kl. 18.00,

og si din mening om blant annet

forhøyelse av medlemskontingenten,

og om vi skal etablere

egne internettsider.

 

God påske!

 

 


Innholdsfortegnelse

 

Buss til Høvringen skjærtorsdag kl. 09.30                                               Formannen har ordet                                                                      Olsokfeiring                                                                                            

Nye eiere på hotellet                                                                       

Orientering                                                                                      Småplukk                                                                                       

Innkalling til styrmøte onsdag 4. april kl. 17.00                            
Innkalling til årsmøte onsdag 4. april kl. 18.00                             

Påskerenn 2007 påskeaften kl. 15.00                                                       Påskerennet 2006                                                                                     Årsregnskap 2006, og budsjettforslag 2007                         
Referat fra årsmøtet 2006                                                               Oversikter over styret i vellet                                                        

Attpåklatt på påsketur 1979                                                            

 

Buss til Høvringen skjærtorsdag kl. 09.30

Vi fortsetter den ferske tradisjonen med å arrangere busstur til Høvringen på skjærtorsdag. I fjor ble turen avlyst pga. svært dårlig vær, men to år på rad er vel man ikke uheldig.

Så buss er bestilt til Høvringen, og da er det fritt fram for hvordan returen legges tilbake til Raphamn. Det er mange muligheter. Korteste alternativ helt til Raphamn er 25 km. Men det ryktes at noen har gått nesten om Dørålseter og da nærmer man seg 6 mil.

Og for de som ikke har så særlig lyst til å gi seg i veg med bakkene fra Mysuseter mot Raphamn så går det buss fra Mysuseter til Raphamn. Avgang fra Mysuseter er 16.20

(Det går også buss fra Raphamn til Mysuseter. Den går 10.05 fra hotellet)

 

Turen koster 75,- pr. pers, og påmelding gjøres på årsmøtet eller ved å kontakte formannen på telefon/sms 98870786. Først til mølla er det prinsippet som gjelder. Av sikkerhetsmessige grunner er ikke sjåførene ikke så glad i ståplasser lenger.

 

 

 


Formannen har ordet

 

Da er det snart klart for en ny Raphamnspåske, og når jeg sitter her i Brumunddal, nettopp kommet hjem fra en kort vinterferie på Raphamn må jeg si jeg gleder meg. Mye snø, oppkjørte løyper, 20 cm med nysnø oppå et hardt underlag. På Raphamn er mulighetene mange i påska: Ungene ordner hopp, lager snøhule i snøfonner, litt større unger søker større utfordringer med å hoppe i småskavlene på nedre Raphamnstjern, og vi voksne har også lov å leke litt, dog med større reservasjoner år for år! Og de oppkjørte løypene ligger der og venter på oss. Men jeg anbefaler også å gå litt utenom løypene: Holtjernknarten har en praktfull utsikt, og de som vil ha litt utfordringer med å kjøre nedover finner det der.

 

Jeg er inne mitt første år som formann i Raphamn Vel, og hittil har jeg ikke gjort så mye. Vellet har eksistert i en del år, og mye går av seg sjøl: Olsokfeiring, påskeskirenn, fellesbuss til Høvringen skjærtorsdag, årlig bidrag til løypekjøring og sikkert noe til. Det siste nye er at hytteeier Jon Vegard Lunde har satt i gang med oppdatering av orienteringskartet på Raphamn. Han har også arrangert o-løp og lagt ut turorienteringsposter. Takk til Jon for bidrag til å gjøre det triveligere å ha hytte på Raphamn. Av annet som jeg mener vi bør ha er en egen nettside, og på årsmøtet vil styret legge fram en sak om Raphamn Vel skal ha egne internettsider. Mer informasjon kommer der.

 

Da vil jeg ønske medlemmene en riktig God Påske, og jeg håper at mange har anledning til å stille på årsmøtet.

PS! Hvis du vet om noen hytteeiere som ikke er medlemmer, så anbefal de å bli medlem, husk å meld adresseforandring!

 

Hilsen

Lars Ivar Ulmo

 

 


Olsokfeiring 29. juli 2006

I ikke akkurat sommerlige temperaturer møtte ca. 30 personer fram til Olsokfeiring ved nedre Raphamnstjern. Marit Hosarøygard hadde sammen med gode hjelpere ordnet det slik at det bare var for oss som hytteeiere å komme. Bål var ordna, og det var en (u)høytidelig rebuskonkurranse. Været var ikke akkurat sommerlig, men stemningen var god, og noen få av den yngre garde tok seg et bad!

Så det er bare å takke Marit for at hun nok en gang ordner en sosial sammenkomst på Olsok. Det blir nok olsokfeiring i 2007 også. Så følg med på oppslagstavla til dere som er på Raphamn i slutten av juli.

 

 

N ye eiere på hotellet

Hotellet har skifta vertskap nok en gang. Denne gang er det Trond Evensen som har tatt over. De satser på å holde åpent nesten hele året, og de ønsker oss som hytteeiere svært velkommen til å bruke hotellet. Det være å ta seg en middag, bruke badebassenget, eller utfordre hyttenaboen til et slag minigolf!

 

Vi ønsker de nye eierne lykke til.

Mer om hotellet finner du på hjemmesidene, http://www.rondeslottet.no/

Orientering

 

Raphamnsløpet 2006

 

Dette var et løp i Gudbrandsdalskarusellen. Arrangør var Jon Vegard Lunde, og start og mål var ved hytta hans. Løypene var fine og vi håper på nytt arrangement i 2007, og da med bedre deltagelse fra hyttefolket. Nybegynnerløypa passer for alle. Tidspunkt for årets løp: Se nettsidene til Tormod IL: www.tormodskilag.no

 

Lang løype, 4,0 km:

1. Magne Brenden. Nittedal 37.46,

2. Erik Engebråten, Rudsbygd 42.31,

3. Egil Sletner, Dølatroll 51.14,

4. Olaf Giverhaug, Tormod 58.43.

Pekka Kiviranta, Lillehammer, diskv.

Kort løype, 2,8 km:

1. Line Sletner, Dølatroll 41.25,

2. Tove Lillebråten, Tormod 42.45,

3. Liv Røe, Rudsbygd 43.41,

4. Bjørn Haugen, Dølatroll 45.16,

5. Ragnhild Haugen, Dølatroll 48.03,

6. Ole Kr. Nybakken, Tormod 51.48,

7. Tone Slåen, Tormod 53.28,

8. Ingrid Haugen, Tormod 56.35,

9. Anne Lise Sletner, Dølatroll 57.23,

10. Åse Nybakken, Tormod 1.17.45

N-løype, 1,6 km

1. Jo Falck-Ytter, Ringsaker 34.30,

2. Elisa Winger Eggen, Bærum 35.12,

3. Bernhard William Winger Eggen. Bærum 37.59,

4. Elias Falck-Ytter, Ringsaker 59.51

 

 

Turorientering

 

Kart med poster har vært til salgs blant annet på hotellet, og formannen har tatt noen av de. Flott tiltak, og du kommer deg på nye steder i området, og finner du ikke posten med en gang, kan du jo risikere å dumpe borti ei moltemyr!

 

Oppdatert informasjon om turorientering og eventuelt Raphamnsløp 2007 vil du finne på oppslagstavla ved kontainerne.
Småplukk

 

Middag på hotellet etter årsmøtet

 

Hva med å slippe å tenke på middagslaging etter årsmøtet?

Hotellet tilbyr middagsbuffèt fra 19.00-21.00 til redusert pris for årsmøtedeltagerne, dvs. 245,-. Det er også åpent for å spise middag andre dager i påska også.

Gratis bading i påska

 

De nye eierne av hotellet ser det som viktig at hytteeierne er velkomne til å bruke hotellet. Derfor vil det i påska være gratis for hytteeierne på Raphamn. Så får vi håpe de nye eierne har fått opp temperaturen på badevannet litt.

E-postkommunikasjon

 

Det oppfordres til at de som har e-postadresse melder denne til formannen: lars-i-u@online.no Mer kommunikasjon pr. e-post vil føre til betydelige portobesparelser, og at informasjonsflyten vil bli bedre.

Scooterkameratene

 

Per Olaf Hølmo og Olav Jostein Bergum stiller også i år opp slik at vi får varene våre lettvint inn til hyttene våre. Og servicen er sikkert like bra i år også.

Telefonnumrene er:

Per: 952 11 461

Olav: 971 58 638

 

 

 

 

Oppslagstavla

 

Styret oppfordrer medlemmene til å bruke oppslagstavla ved søppelkontainerne. Styret vil henge opp oppdatert informasjon der.

Det er også noen som har brukt oppslagstavla til reklame, kjøp og salg. Dette er helt greit, men det som gjelder Raphamn Vel vil få best plass.

 


 

Innkalling til styremøte onsdag 4. april kl. 17.00

 

Styremedlemmer og varamedlemmer innkalles til styremøte kl. 17.00 for gjennomgang og forberedelser til årsmøtet.

 

 

 

Innkalling til årsmøte onsdag 4. april kl. 18.00 på hotellet

·       Åpning

·       Valg av referent

·       Valg av 2 representanter til å undertegne protokoll

·       Årsmelding

·       Regnskap

·       Økning av årskontingent og budsjett 2007-08

·        Tilskudd til drift av Mysuseter og Raphamn Løypelag BA

·       Egne internettsider

·       Innkomne forslag. Må leveres styret senest 2. april,

     helst e-post lars-i-u@online.no

·       Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte.

·       Valg

·       Middagsbuffet på hotellet?

 

 

 

Påskerennet 2007, påskeaften kl. 15.00

Det blir påskerenn i år også. Jon Herud med sine gode medhjelpere arrangerer rennet ved Øvre Lorttjern. (Rett øst for hotellet) Premie til alle i langrenn og til de tre beste i hver klasse i utforløypa.

Også premie til beste kostyme.

 

Etter premieutdeling er både store og små velkomne til en uformell ”after-ski” i borgen som er på andre sida av Øvre Lorttjern. Den er synlig fra målområdet.
Påskerennet 2006 med resultater

 

Igjen er det påskeaften, og tradisjonen tro var det også påskeskirenn på Øvre Lorttjern. Også i år var været upåklagelig med en fin stor sol som tittet ned fra en skyfri himmel. Alle de 76 påmeldte med supportere så ut til å stor kose seg i det fine været. Stemningen sank heller ikke i år da vi hørte Holmeknollmarsjen, Valdres-marsj og andre marsjer.

 

Langrennsløypen rundt Øvre Lorttjern var helt upåklagelig, to harde og fine spor hele veien. Vi sender en takk til Per Hølmo. Fellesstart for langrennet var en suksess og det blir fulgt opp i 2007. Også utforløypene var meget godt preparert, også disse harde og fine. Den korte løypen var flott, passe hard (så det ikke gjorde så vondt å falle) og med kjempe gli. Den lange løypen var krevende og de med størst fart slet med svingene. Vi oppfordrer igjen til å unngå bruk av carving og slalåmski. Vi satser på rettferdig kappestrid.

 

Alle som klarte å gjennomføre runden på Øvre Lorttjern fikk utdelt en godtepose til stor glede for store som små. Rema på Otta pakker etter instruks fra Marit Hosarøygard

I år kunne vi ikke registrer noen klager på godteposen!

 

 

Resultatene for utforrennene finner du her:

 

Kort løype jenter

1. Thea Herud

9,0

2. Synne Mjelva

11,0

3. Oline Michelson

12,9Kort løype gutter

1. Sigurd Luvisendal

9.6

2. Kristian Herud Røhnebæk

9,7

3. Johannes Herud Røhnebæk

10,2

 

Lang løype gutter

1. Jonas Herud

30,7

2. Lars Ivar Ulmo

31,0

3. Gustav Michelson

33,0

 

Lang løype jenter

1. Hege  Melhus

36,9

2. Birgit Herud

37,2

3. Thea  Jahren Herud

38,4 

Årsregnskap 2006, og budsjettforslag 2007

 

INNTEKTER

REGNSKAP 2006

BUDSJETT 2006

BUDSJETT 2007

 

 

 

 

Kontingenter

16 200,00

17 400,00

31 500,00

Renter

14,74

25,00

25,00

Egenandel Høvringen-tur

----

2 800,00

3 500,00

Totale inntekter

16 214,74

20.225,00

35 025,00

 

 

 

 

 

 

 

 

UTGIFTER

REGNSKAP 2006

BUDSJETT 2006

BUDSJETT 2007

 

 

 

 

Gebyr giro

104,00

100,00

110,00

Adm. Utgifter

0

1 500,00

3 000,00

Raphamnposten

5 023,75

6 000,00

6 000,00

Fjellsikring\løypemerking

10 000,00

10.000,00

10.000,00

Gaver/Olsokfeiring

0

300,00

300,00

Påskeskirenn

859,00

2 000,00

2 000,00

Diverse

2 820,00

750,00

1 000,00

Bussleie Høvringen-tur

1 332,00

3 000,00

3 500,00

Turorientering

12 000,00

0

2 000,00

Totale utgifter

32 138,75

23.500,00

25 910,00

 

 

 

 

Driftsresultat

-15 924,01

- 2925,00

9 115,00

 

 

Beholdning pr. 31.12.2005               29 502,22

Underskudd                                    -15 924,01

_____________________________________________________

Beholdning pr. 31.12.2006               13 578,21

 

 

Oslo 04.03.2007

 

Hans Peter Moe

Kasserer

 

Noter til regnskapet:

1.      På grunn feil adresseregisteret over medlemmer, er det 7 medlemmer som ikke har fått tilsendt krav om medlemskontingent for 2006.  Disse vil bli sendt ut i 2007.

2.      Regnskapet for 2006 viser et forholdsvis stort underskudd.  Dette er i hovedsak knyttet til posten orientering, og representerer Raphamn vels garanti i forbindelse med nytegning/oppdatering av o-kart for Raphamn.  I tillegg fikk vi også en større utgift knyttet til gjennomføringen av årsmøtet i 2006 enn budsjettert.

3.      Budsjettet for 2007 er lagt opp med et stort overskudd.  Kontingentinntektene er økt betraktelig, forutsatt at generalforsamlingen godtar kontingentøkningen til kr 300,-.  Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å øke tilskuddet til løypepreparering fra dagens kr 100,- til kr 170,- pr velmedlem.  Medlemsmassen er relativt stabil, på ca 110.


GENERALFORSMALING I RAPHAMN VEL 12.04.06

 

1.     Åpning, formanne ønsket velkommen. Beklaget manglende utsendelse av årets Raphamnpost på grunn av misforståelser rundt fakturaadressen.  I underkant av 20 medlemmer møtte på Generalforsamlingen.

2.     Møteleder: formann Jon Herud, referent: Hans Peter Moe.

 

3.     Hans Ulmo og Svein Grimsvang ble valgt til å undertegne protokollen

4.     Årsmeldingen for 2005 ble lest opp. Av innholdet nevnes Høvringentur, Påskeskirenn med 88 deltagere, Olsoksamling og O-løp med 18 deltagere.

 

5.     Regnskapet for 2005 og budsjett for 2006 ble presentert og godkjent.

 

6.     Kontingenten på kr 150,- beholdes. 

7.     Neste årsmøte: Onsdag i påskeuka. (04.04.07) kl 18:00

8.     Valg. 

 

              Innstilling fra valgkomiteen:

             
               Formann:           Lars Ulmo       (ny)

              Sekretær:           Jon Herud        (ny)

              Kasserer             Hans Peter Moe    (gjenvalg)   

              Varamedlem:      Jon Lunde        (ny)        

             

              Valgt ved akklamasjon

 

              Ikke på valg:

              Styremedlem:     Marit Hosarøygard

              Varamedlem:      Kirsti Ulmo Julem         

 

              RaphamnsvegenPer Erik Flatmoen          

             

              Revisor:              Margot Bergum

 

              Valgkomité:       Utpekes av styret

               

9.     Eventuelt

Jon Vegard Lunde orienterte om arbeidet med oppdateringen av O-kartet for Raphamnområdet. 

Prosjektet med oppdatering av O-kartet ble ikke tildelt tippemidler for 2005. (vi var innstilt om nr 4)

 

Kartet  er rentegnet for en anbudspris på kr 24 000,-.  Raphamn vel har garantert for halvparten av dette beløpet, hotellet har garantert for den andre halvparten.

 

Jon Lunde oppdaterer kartet i felten, og stier, hytter og vegasjonsgrenser begynner nå å stemme med terrenget.  Kartet forefinnes i en foreløpig utgave som benyttes ved o-løp og med turorienteringspostene.

 

Det ble også gitt en kort orientering fra Vegstyret v/Hans Ulmo

                                
Ellers ble det minnet om Påskeskirennet på Påskeaften, og tatt opp påmelding til Høvringenturen.

 

Hans Ulmo                                                              Svein Grimsvang

Sign.                                                                        sign.

           

 

 

Oversikt over styret i vellet

 

Kontaktpersoner

Adresse

Telefon

Mobil

E-post

Formann:

Lars Ivar Ulmo

Dalbylykkja 16

2380 Brumunddal

62344384

98870786

lars-i-u@online.no

Kasserer

Hans Peter Moe

Haugsveien 13

0871 Oslo

22239848

92242377

90541289

Hp.moe@tiscali.no

Sekretær

Jon Herud

Muserudbakken 18

1350 Lommedalen

67800637

45415458

famherud@frisurf.no

 

Styremedlem

Marit Hosarøygard

Olav Kringensveg 6

2670 Otta

61230692

48127590

 

Varamedlem

Kirsti Ulmo Julem

Jon Vegard Lunde

 

 

 

 

Revisor

Margot Bergum

 

 

 

 

Valgkomite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder, veistyret

Per Erik Flatmoen

Vara, veistyret

Wencke Wyller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Attpåklatt på påsketur 1979

Påskeferien ca. 1979

 

Det er fredag ettermiddag, og jeg har sagt god ferie til de i klassa. Og om kvelden kommer bror min og søstera mi hjem på påskeferie. Søstera mi er gift og bror min har kjæreste, og de er 13 og 10 år eldre enn meg. De skal på Ulmosætra og feire deler av påska der, og jeg skal få være med! Gjett om jeg gleder meg. Dette er stort for en 12-åring.

Men først skal de få noen dager for seg sjøl, før jeg kommer opp litt seinere. Og da er det buss oppover alle svingene, og jeg har fått det store ansvaret å balansere en bøtte med drikkevann gjennom alle svingene. Det går bra, men med bussen går det ikke så bra, for den kjører seg fast i svingen ved avkjøringa til Raphamn, og dette har jeg ikke tid til, men med kjettinger så ordner det seg.                                                                

         Og endelig oppe på Raphamn er det bare å baske seg i vei til setra med ei bøtte med vann i ene hånda. Og når det er gjort er det å spørre pent om vi ikke snart kan spille kort. Etter det er det å få på seg skiene, for jeg skriver kilometer på distansekortet, og tar meg et par runder i det som kalles trimløypa. Den er ca. 2 km, og går forbi sætra, og videre ned mot Raphamnsbekken før den kommer til nedre Raphamstjern, opp i skogen på østsida av tjernet og ned igjen til øvre Raphamstjern og bort til hotellet. (Er ikke helt sikker på traseen, kanskje vi i vellet skulle laga en slik løype igjen?) Deretter er det slalåmløype og hopp på kvea, ferdig servert middag, trimløypa igjen og kortspill igjen om kvelden. Noen km den dagen som behørig føres på distansekortet.

 

 

Dagene etter er ikke helt ulike, men skiturene utvides til et par runder rundt  Holtjernknarten, Kringsæterløypa, og Glitterdalen. Men til Rondvassbu ble det litt langt denne gangen. Men gull på distansekortet ble det i løpet av påska

 

Slik hadde jeg det ikke bare påska 1979, men flere vinterferier og påsker på slutten av 70-tallet, og starten på 80-tallet. Og enten var det Anna eller Hans som var så snille at jeg fikk være med. Og etter en av påskene så ble min bror fullstendig kurert mot å spille spardame: Vi ga oss ikke før vi begynte å nærme oss 2000 poeng en kveld, og da jeg spurte om vi skulle fortsette dagen etterpå i frokosttider, så hadde han ikke lyst.

 

Tusen takk Anna/Knut og Hans/May for at jeg fikk være med dere, og bli så glad i Raphamn.

 

Hilsen attpåklatten Lars Ivar Ulmo

 

 

 

 

Asylmottaket, arkiv

Under vil du finne all relevant informasjon om asylmottakssaken
Asylmottak på hotellet
Dessverre så er det igjen planer om asylmottak. Mer informasjon vil bli lagt ut fortløpende.
Følg saken på denne linken i postlista til Sel kommune

Facebookgruppe
Underskriftskamanje

21. november
Klagesaken ble ikke tatt til følge, og blir nå oversendt Fylkesmannen. Se protokoll fra formannskapet.
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages. Saksbehandler hos Fylkesmannen regner med at saken blir behandlet før jul.

17. november
Klagesaaken ble behandlet i formannskapet 17. november
Saksframlegget finner du her(bla til side 6)
Aksjonskomiteen har skrevet kommentarer til Ostra Consults klage. Kommentarene finner du her

11. november
Åpent brev fra aksjonskomiteen til eieren av hotellet

10. november
Artikkel på distriktssidene til NRK

28. oktober
Aksjonskomitens brev/e-post til alle medlemmer


23. oktober
Ostra Consult har klaget på formannskapets vedtak.
Les brevet
Saken er også omtalt på nettsiden til gd.
Les artikkelen her

12. oktober
Formannskapet i Sel kommune har sagt nei til bruksendring.
Her kan du lese formannskapets vedtak

Saken er også behørig omtalt på nettisdene til GD

2. oktober
Høringsuttalelse sendt kommunen
Det er en del vedlegg. Disse er ikke med her men finnes og vil komme på postlista til Sel kommune, se øverste link.

Avisutklipp 1. og 2. oktober

27. september

Avholdt møte med politikere
Raphamn Vel har hatt to møter med en del av formannskapspolitikerne i Sel kommune, fredag 25.09. Der la vi fram vårt syn og fikk understreket de momentene vi mener er viktige. Ap, som har flertallet i kommunestyret (15 av 25 repr) tok imot orienteringen og takket oss for at vi kom. Opposisjonen er i en noe friere stilling, og var noe mer konkrete i sine tilbakemeldinger på at de støtter våre argumenter. Det er umulig å si noe hva som blir utfallet etter et slikt møte, men det var absolutt nødvendig, for å gjøre politikerne oppmerksomme på våre argumenter.


Informasjon

Alle kommunepolitikerne i Sel har fått vårt skriftlige materiell utlevert i sine posthyller, det samme har 18 stabs- og administrasjonssjefer i kommunen.

 

Lørdag 26. september ble det distribuert brosjjyre til 1600 husstander rundt Otta.

Raphamn Vel sender inn sitt høringssvar i slutten av neste uke, inkludert underskriftene fra nett-aksjonen

Formannskapsmøte 12. oktober. Det er kl 09 i Sel Rådhus. Det er åpent møte og vi oppfordrer så mange som mulig til å møte. Personlig oppmøte på politiske møter har en sterk effekt.23. september, oppdatering fra aksjonskomiteen
* Vi har fått sendt ut brevet som gikk på mail til alle andre vi har post-adressen til.
* Vi jobber aktivet med høringssvaret fra Raphamn Vel både jus og argumenter.
* Vi har avtalt møte med politikerene i AP samt i opposisjonen fredag 25. september. Da skal vi legge frem vårt syn - i tråd med det kommende høringssvaret.
* Det er bestilt annonse i GD, Norddalen og på www.gd.no for å skape blest rundt underskriftskampanjen.
* Vi har snakket med Lensmannen, Kommunelegen, Kommunalsjefen for Oppvekst- og Helse, Løypelaget, Idrettslaget og en rekke andre privatpersoner. Nå er det stadig flere som engasjerer seg og det er fint.
* Løypelaget bekrefter at de vil sende høringssvar
* Det er sendt brev til kommunen vedrørende eiendomsskattetakst
* Vi jobber med flere journalister både riks og lokalt. Mange medier overvåker denne saken nå.


16. september.
Kronikk skrevet av aksjonskomiteen gjengitt i dagens gd. Kommer i Norddalen 17. september

15. september
Aksjons komiteen har opprettet en facebookgruppe og en underskriftskampanje. Klikk på linkene over for å se mer.

14. september
Saken har vært til behandling i formannskapet.
Saksframlegget finnes her.
Saken skal behandles videre og aksjonskomiteen er i full sving med å skrive høring.

10. september
Jon Vegard Lunde har som varamedlem trådt inn i styret, og styret har besluttet å opprette en aksjonskomite bestående av Marit Hosarøygard, Kårstein Eidem Løvaas og Dagfinn Holseter
8. september
Det har kommet ønsker fra medlemmer om ekstern bruk av advokat. Styret har i kveld sagt nei til dette.
Leder i vellet Lars Ivar Ulmo har besluttet å trekke seg fra sitt verv på bakgrunn av saken om asylmottak.

6. september:
Det blir sak om bruksendring fra hotellet til asylmottak i formannskapet 14. september. Vellet skriver en uttalelse.
Alle medlemmer av Raphamn Vel skal nå pr. vanlig post, eller mail ha mottat de tre hovedbrevene som er sendt i sakens anledning. Mange tilbakemeldinger tyder på at engasjementet er stort, og motstander mot mottak er betydelig. Noen mener styret har gjort nok, og andre mener vellet burde ha gjort mer. Enkeltmedlemmer har sendt sine innspill til kommunen, UDI, Ostra Consult og eieren av hotellet. Det er bra.
Styret ved leder har hatt en god dialog med ordfører, og UDI har nå en gang bestemt at det skal bli mottak. Styret synes det er merkelig at de ikke er blitt kontaktet eller fått noen reaksjoner fra Ostra Consult eller eier av hotellet, Mons Kjørlaug. Styret synes uttalelsen Ostra Consult har kommet med i lokalavisa Norddalen ikke er bra for det videre samarbeidet: "
Daglig leder for Ostra Consult, Olav Strand, mener at hytteeiernes bekymring for asylsøkerne er umotivert og argumentasjonene har andre motiver enn at man syns synd på asylsøkerne. Han oppfordrer hytteeierne til å ta kontakt for å få vite hvordan de vil drifter mottak" Og styret og enkeltmedlemmer har sendt innspill til blant annet Ostra Consult, men svar har vi ikke fått....

28. august: Har vært i kontakt med UDI, og det blir asylmottak på hotellet. Det skal bli 177 plasser og oppstart før 1. oktober. Det blir stilt krav om at noen ansatte skal bo der, transport 4 ggr. til Otta pr. dag. Det vil bli et informasjonsmøte for lokalbefolkning og hytteeiere.

Status 20. august:Avgjørelsen har drøyt ut. Det er mulig det blir tatt en avgjørelse fredag 21. august. Har hatt en samtale med UDI, og vellet sine synspunkter er både uttrykt skriftlig og muntlig ovenfor dem. Ostra Consult og eier av hotellet har også mottatt våre synspunkter. Vellet har sendt to brev til kommunen. Det ene er det gamle brevet også gjengitt i årets utgave av Raphamnposten. Oppfølgingsbrevet har jeg dessverre litt problemer med å få lagt på sidene. Men sendt en e-post til
lars-i-u@online.no så sendes brevet.
Flere av vellet sine medlemmer har også på eget initiativ brakt videre sine synspunkter til kommunen, UDI, Ostra Consult og eier av hotellet. Det er bra.


Se artikkel 6. august på kommunens hjemmeside

Se artikkel 4. august på kommunens hjemmeside

Se artikkel i GD 7. august

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

jørgen | Svar 26.10.2012 18.29

hey dette var bra:d

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.07 | 08:24

Hei, og takk for godt forslag. Som redaktør for den nye nettsiden www.raphamnvel.no ser hva vi får til innen vintersesongen, evt. ved å lenke til Mysuseter sin.

...
11.10 | 10:10

Hei. Har Velet vurdert å få satt opp Web kamera på Raphamn? Evt i samarbeid med hotellet? Kunne vært veldig greit for oss som bor et stykke unna mtp snø og bil

...
09.07 | 12:36

Hei.
Vi er eiere av to hytter i Raphamnsvegen og tenker å leie ut før vi ev. selger den ene. Langtidsleie er aktuelt.
Fortsatt aktuelt?

...
15.04 | 12:54

Hvem er redaktør for Raphamn-posten? Send meg vennligst epost-adressen.

...
Du liker denne siden